Toegewijd aan het verzamelen van oude kleding

Werden Hose, Pullover oder Winterjacke nicht mehr regelmäßig getragen, gefallen nicht mehr oder entsprechen nicht der neusten Mode, wandern sie im besten Fall direkt in die Altkleidersammlung und werden beispielsweise von TEXTILTIGER direkt zu Hause klimaneutral abgeholt. Damit ist für viele Konsumentinnen und Konsumenten der Prozess der Altkleiderentsorgung abgeschlossen. Aber gibt es Regeln, die wir bei der Entsorgung beachten müssen und welche Gesetze und Pflichten haben Sammler und Entsorger im Umgang mit Textilabfällen?

Gebruikte kleding is een belangrijke hulpbron — dit geldt zowel voor kledingwinkels zonder winstoogmerk en de tweedehandshandel als voor recyclingbedrijven die kleding verwerken die niet langer draagbaar is. Om onze oude kleding als consumenten echter de mogelijkheid te geven om te blijven worden gebruikt, zijn er een paar dingen waar we rekening mee moeten houden. Hetzelfde geldt voor inzamelaars en verwijderingsbedrijven van oude kleding, die verschillende wettelijke voorschriften, richtlijnen en strategieën moeten implementeren.

Voor een duurzame circulaire economie: gooi oude kleding op de juiste manier weg

Consumenten die besluiten hun oude kleding weg te gooien, geven ze idealiter af aan verzamelaars van oude kleding of gooien ze weg in de oude kledingcontainer die in de meeste steden te vinden is. Kleding wordt echter ook herhaaldelijk met het restafval weggegooid. Hoewel dit geen enkele verwijderingsregeling schendt, omdat oude kleding volgens de afvalwet restafval is, wordt er niet echt duurzaam gewerkt. Dit komt omdat oude kleding op deze manier niet kan worden hergebruikt of gerecycled in overeenstemming met artikel 6 Wet op de circulaire economie (KrWG). Sinds de inwerkingtreding van de wijziging van de KrWG in 2020 hebben gemeenten steeds vaker textielrecyclingdiensten aanbesteed en hebben ze als het ware de verantwoordelijkheid op zich genomen van de overname van de afgedankte kleding tot recycling. Vanaf januari 2025 zorgt de KrWG voor de gescheiden inzameling van gebruikt textiel. De wetgever implementeert dus ook de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen in nationale wetgeving. De wetgever heeft nog geen gedetailleerde informatie verstrekt over de structuur van de inzamelingsverplichting en laat dit over aan openbare afvalbeheerinstanties. Daarnaast moet de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen maatregelen implementeren die het gebruik en de terugwinning ondersteunen, evenals de oprichting van systemen ter bevordering van reparatie. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorschriften gericht op de duurzame oriëntatie van de textielindustrie. Deze omvatten de EU-textielstrategie, de Supply Chain Due Diligence Act en de Biocideverordening. Zelfs als deze voorschriften op het eerste gezicht niet rechtstreeks verband houden met de inzameling van oude kleding, hebben ze een grote impact op de hele textielsector en dus ook op kledingstukken die terugkeren naar de textielcyclus wanneer ze worden gesorteerd.

Illegale inzameling van oude kleding is een groot probleem

In Duitsland hebben verzamelaars van oude kleding — ongeacht of ze ten goede komen aan sociale projecten, worden doorverkocht als tweedehands kleding of worden verwerkt tot gerecyclede grondstoffen — goedkeuring nodig. Dit geldt zowel voor ophalingen aan de voordeur als voor de installatie van kledingcontainers. Als inzamelaars de vergunningplicht overtreden, is dit een administratieve overtreding die kan worden vervolgd door de afvalautoriteiten. De vergunning moet niet worden verkregen bij het recyclingbedrijf, maar bij de inzamelaar van de oude kleding. Het is echter moeilijk voor consumenten om vast te stellen of ze gerenommeerde verzamelaars zijn, zoals TEXTITIGER, of een „zwart schaap” in de branche. In de meeste gevallen claimen illegale verzamelaars een vals „goed doel” of misbruiken ze christelijke symbolen, enz. Dit veroorzaakt grote scepsis — zelfs tegenover legale verzamelaars van oude kleren. Daarom onze tip: Als u op zoek bent naar een gerenommeerde verzamelaar van oude kleding, moet u bedrijven kiezen die specifieke en verifieerbare informatie verstrekken over hun oude kledingcollecties. Dit is ook een topprioriteit voor TEXTILTIGER: we willen alle vooroordelen wegnemen en informatie verstrekken over onze branche. Om dit te doen, vertrouwen we op de volledige transparantie van ons aanbod. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier een grote bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de textielindustrie.

bronnen

• BVSE - Fachverband Textilrecycling: Wie erkennt man seriöse Kleidersammlungen und was kann man gegen illegale Sammlungen tun?; https://www.bvse.de/themen/geschichte-destextilrecycling/wie-erkennt-man-serioese-kleidersammlungen-was-kann-man-gegenillegale-sammlungen-tun.htm

l• BVSE - Fachverband Textilrecycling: Alttextilien – BVSE-Leitfaden für die öffentlicheVergabe; https://www.bvse.de/themen/geschichte-des-textilrecycling/wie-erkennt-manserioese-kleidersammlungen-was-kann-man-gegen-illegale-sammlungen-tun-2.html

• Umwelt Bundesamt: Abfallvermeidung von Textilien – Übersicht zu gesetzlichenRegelungen, Leitfäden, Streategien, Umweltzeichen und Siegeln;https://www.ressourcenwende.net/wp-content/uploads/2021/12/211213_uba_hg_abfallvermeidung_textilien_bf.pdf

• Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: Gesetz zur Förderung derKreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen;https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/

• VKU: Neufassung der kommunalen Getrenntsammelpflichten;https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/neufassung-derkommunalen-getrenntsammelpflichten/

• Zweckverband Entsorgungsregion West: 3.6.5 Altkleider;https://www.zew-entsorgung.de/site/assets/files/1283/awk_teilfortschreibung.pdf• Deutsches Rotes Kreuz: Getrenntsammlungspflicht – Kein Grund zum Aktionismus;https://drk-wohlfahrt.de/blog/eintrag/getrenntsammlungspflicht-kein-grund-zuaktionismus/