Gegevensbescherming

De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking is:
RE TEXTIL Duitsland GmbH
Ik ben Gohl 4-8
56751 Polch

info@re-textil.de

Telefoon: +49 2654 8810800

Bedankt voor je interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder zullen we u uitgebreid informeren over hoe we met uw gegevens omgaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder informatie over uzelf te geven. Elke keer dat u een website bezoekt, slaat de webserver gewoon automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van opvraging, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraging documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze overheersende legitieme belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) GDPR. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

1.1 Hosting

Sommige diensten voor het hosten en weergeven van de website worden geleverd door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders wordt uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in formulieren die voor dit doel op deze website worden verstrekt, verwerkt op hun servers. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.

Onze serviceproviders zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen: VS
Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie

1.2 Webflow

We hosten onze website met Webflow. De aanbieder is Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, VS (hierna: Webflow). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Webflow verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Webflow is een tool voor het bouwen en hosten van websites. Webflow slaat cookies of andere herkenningstechnologieën op die nodig zijn om de pagina weer te geven, om bepaalde functies van de website te bieden en om de veiligheid te waarborgen (noodzakelijke cookies).

Zie het privacybeleid van Webflow voor meer informatie: Privacybeleid van de EU en Zwitserland | Webflow 3.

Webflow wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. We hebben een legitiem belang om onze website zo betrouwbaar mogelijk te presenteren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. vingerafdrukken van het apparaat) omvat in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: Privacybeleid van de EU en Zwitserland | Webflow 3.

Verwerking van bestellingen

We hebben een orderverwerkingscontract (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

1.3 Netwerk voor inhoudslevering

Met het oog op kortere laadtijden gebruiken we voor sommige aanbiedingen een zogenaamd content delivery network („CDN”). Met deze service wordt inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-serviceproviders. De toegangsgegevens worden daarom verwerkt op de servers van de serviceproviders. Onze dienstverleners werken voor ons als onderdeel van de orderverwerking. Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn uitgevaardigd door de Europese Commissie. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact

2.1 Gegevensverwerking voor contractverwerking

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact te verwerken en u de bestelling niet kunt voltooien of de contactpersoon kunt verzenden zonder ze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectieve invoerformulieren.
We gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract te verwerken en uw vragen te verwerken (inclusief vragen over en afhandeling van bestaande garantie- en servicestoringen, evenals eventuele wettelijke updateverplichtingen) in overeenstemming met Art. 6 (1) (b) GDPR. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen en verzamelingen, vindt u in de volgende secties van dit privacybeleid. Na volledige verwerking van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c GDPR, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a GDPR of we behouden ons het recht voor om verdere gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren.

2.2 Contact opnemen

Als onderdeel van de communicatie met klanten verzamelen we persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met Art. 6 (1) (b) GDPR als u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectieve invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) GDPR of we behouden ons het recht voor om gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring zullen informeren.

3. Gegevensverwerking met het oog op de verwerking van de verzameling

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met Art. 6 (1) (b) GDPR, geven we uw gegevens door aan de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit nodig is voor de verzameling.

3.1 Microsoft Azure-gegevensopslag

Voor de verwerking van de verzameling slaan we persoonlijke gegevens op voor interne evaluatie, bedrijfsplanning en operationele uitvoering in overeenstemming met Art. 6 (1) (b) GDPR. We gebruiken de Microsoft Azure-service om de gegevens op te slaan. Dit wordt geleverd door Microsoft Ireland Operations Limited. Welke gegevens worden opgeslagen, is te zien op de respectieve invoerformulieren op de website.
Na volledige verwerking van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c GDPR, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a GDPR of we behouden ons het recht voor om verdere gegevens te gebruiken die wettelijk zijn toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren.

Zie het privacybeleid van Microsoft Azure voor meer informatie over het opslaan van gegevens in Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/de-de/support/legal/

3.2 Overdracht van informatie aan aanbieders van vervoersdiensten

Voor de inzameling werken we samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven: De volgende gegevens kunnen aan hen worden doorgegeven om het bestelde recyclebare materiaal op te halen: voornaam, achternaam, postadres en, indien van toepassing, het telefoonnummer. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 lid 1 letter b) GDPR.

4. Reclame via e-mail

4.1 E-mailnieuwsbrief met registratie en tracking van de nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken we de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u zijn verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) GDPR. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Nadat u zich hebt afgemeld, verwijderen we uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) GDPR of we behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring zullen informeren.

We willen u erop wijzen dat we uw gebruikersgedrag evalueren bij het verzenden van de nieuwsbrief. Hiertoe analyseren we ook uw gebruik van onze nieuwsbrief door de openings- en klikpercentages te meten, op te slaan en te evalueren met het oog op het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes („nieuwsbrieftracking”).

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails technologieën van één pixel (bijv. zogenaamde webbakens, trackingpixels), die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties combineren we met name de volgende „nieuwsbriefgegevens”

 • de pagina van waaruit de pagina werd opgevraagd (zogenaamde verwijzende URL),
 • de datum en tijd van het gesprek,
 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,
 • het IP-adres van de computer die het verzoek indient,
 • het e-mailadres,
 • de datum en tijd van registratie en bevestiging

en de technologieën met één pixel met uw e-mailadres of IP-adres en, indien van toepassing, een individuele ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.

Als u niet wilt dat de nieuwsbrief wordt bijgehouden, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief - zoals hierboven beschreven.

De informatie wordt bewaard zolang je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief.

4.2 E-mailnieuwsbrief zonder registratie en uw recht op bezwaar

Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een goed of dienst en u hebt daar geen bezwaar tegen gemaakt, behouden we ons het recht voor om u op basis van artikel 7 (3) UWG regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten, zoals reeds gekochte producten, uit ons assortiment van producten per e-mail. Dit dient ter bescherming van onze overheersende legitieme belangen bij het op de markt brengen van onze klanten als onderdeel van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid of via een link die hiervoor in de reclame-e-mail is verstrekt, zonder dat u andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten tegen de basistarieven.
Nadat u zich hebt afgemeld, verwijderen we uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) GDPR of we behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring zullen informeren.

4.3 Bezorging van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.

De hierboven beschreven nieuwsbrief en nieuwsbrieftracking kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.

Onze serviceproviders zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen: VS
Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie

4.4 Evaluatieverzoeken per e-mail verzenden

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, gebruiken we uw e-mailadres om u te vragen een beoordeling van uw bestelling in te dienen met behulp van het beoordelingssysteem dat we gebruiken. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid of via een link die hiervoor in het evaluatieverzoek is opgenomen.

De evaluatieverzoeken kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact met ons op via de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.

Onze serviceproviders zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de volgende landen: VS
Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie

5. Cookies en andere technologieën

5.1 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we technologieën, waaronder zogenaamde cookies, op verschillende pagina's. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies).
We gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om bepaalde functies van onze website te gebruiken (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken uw IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Als onderdeel van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) GDPR.

We gebruiken ook technologieën om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om te kunnen bewijzen dat u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve wettelijke basis voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende secties van dit privacybeleid.

De cookie-instellingen voor je browser zijn te vinden onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chroom™ / Firefox™ / Opera™

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in het privacybeleid. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5.2 Platform voor toestemmingsbeheer met cookiescript

Op onze website gebruiken we een cookiescript om u te informeren over de cookies en andere technologieën die we op onze website gebruiken en om eventuele toestemming te verkrijgen, te beheren en te documenteren die u nodig hebt om uw persoonlijke gegevens via deze technologieën te verwerken. In overeenstemming met artikel 6 (1) (c) GDPR is dit noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van artikel 7, lid 1, van de AVG om te kunnen bewijzen dat u instemt met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waaraan wij zijn onderworpen. Cookie-script is een aanbod van Objectis Ltd.Žalgirio st. 88, LT-09303 Vilnius, Litouwen, dat uw gegevens namens ons verwerkt.
Na het indienen van uw cookieverklaring op onze website slaat de Cookie-Script-webserver uw geanonimiseerde IP-adres, datum en tijd van uw verklaring, browserinformatie, de URL van waaruit de verklaring is verzonden, informatie over uw toestemmingsgedrag en een anonieme willekeurige sleutel op. Daarnaast wordt een cookie gebruikt die informatie bevat over uw toestemmingsgedrag en de sleutel. Uw gegevens worden na twaalf maanden verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) GDPR of we behouden ons het recht voor om gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring zullen informeren.

6. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) GDPR, gebruiken we de volgende cookies en andere technologieën van externe leveranciers op onze website. Nadat het doel ophoudt te bestaan en het gebruik van de betreffende technologie door ons is beëindigd, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw afmeldingsopties vindt u in de sectie „Cookies en andere technologieën”. Voor meer informatie, waaronder de basis van onze samenwerking met de individuele leveranciers, zie de afzonderlijke technologieën. Als u vragen hebt over de providers en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.

Gebruik van Google-services voor webanalyse en reclamedoeleinden

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google”). De informatie die automatisch door Google-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn uitgevaardigd door de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld met behulp van Google-technologieën, wordt het ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen door de IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de betreffende technologie in overeenstemming met artikel 26 GDPR. Meer informatie over gegevensverwerking door Google is te vinden in Het privacybeleid van Google.

Google Analytics

Voor de analyse van de website verzamelt en slaat Google Analytics automatisch gegevens op (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website), op basis waarvan gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. In principe wordt uw IP-adres niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een orderverwerkingsovereenkomst van Google.

Om de marketing van onze website te optimaliseren, hebben we de Instellingen voor gegevensuitwisseling voor „Google-producten en -services” geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de gegevens die worden verzameld en verwerkt door Google Analytics en deze vervolgens te gebruiken om de Google-services te verbeteren. Het delen van gegevens met Google als onderdeel van deze instellingen voor gegevensuitwisseling is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen verantwoordelijke partijen. We hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google.

Voor website-analyse en het volgen van gebeurtenissen meten we via Google Ads Conversies bijhouden Uw latere gebruiksgedrag als u onze website hebt bereikt via een Google Ads-advertentie. Hiervoor kunnen cookies en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden gebruikt, op basis waarvan gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen.

Google-lettertypen

Om de inhoud op onze website consistent weer te geven, verzamelt de scriptcode „Google Fonts” gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie), verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens door Google. We hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

7. Sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta), Youtube

Voor zover u uw toestemming hebt gegeven aan de betreffende social media-exploitant in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden uw gegevens bij een bezoek aan onze online aanwezigheid op de hierboven genoemde sociale media automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, op basis waarvan gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Cookies worden meestal voor dit doel gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-operator, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de provider waarnaar hieronder wordt gelinkt. Mocht je hier toch hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

facebook (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland („Meta Platforms Ireland”). De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn uitgevaardigd door de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina (door Meta) is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 GDPR. Ga voor meer informatie (informatie over inzichtengegevens) naar hier.

instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland („Meta Platforms Ireland”) De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn uitgevaardigd door de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij een bezoek aan een Instagram-fanpagina (door Meta) is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 GDPR. Voor meer informatie (informatie over inzichtengegevens) kunt u hier.

youtube is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google”). De informatie die automatisch door Google wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn uitgevaardigd door de Europese Commissie.

8. Contactmogelijkheden en uw rechten

8.1 Jouw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • in overeenstemming met artikel 15 GDPR, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daar gespecificeerd;
 • in overeenstemming met artikel 16 GDPR, het recht om onmiddellijk de correctie te vragen van onjuiste of ingevulde persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • In overeenstemming met artikel 17 GDPR, het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te vragen, tenzij verdere verwerking
 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om redenen van algemeen belang, of
 • noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • In overeenstemming met artikel 18 GDPR, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, voor zover
 • de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
 • de verwerking is onwettig, maar u weigert deze te verwijderen;
 • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • u hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 van de AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 GDPR, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon aan te vragen;
 • In overeenstemming met artikel 77 GDPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplek of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht om bezwaar te maken

Voor zover we persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen te beschermen die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor directe marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk gewenst moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat we uw recht om bezwaar te maken hebben uitgeoefend, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking wordt uitgevoerd voor doeleinden van direct marketing. We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.

8.2 Contactmogelijkheden

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals de intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze juridische kennisgeving.