afdruk

REMONDIS Digital Services GmbH
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
duitsland
TELEFOON +49 2306 106-0
info@remondis-digital.com

Geautoriseerde vertegenwoordigers:

Leiderschap: Johannes Schön, Dr. Felix Thiele

Rechtbank van burgerlijke stand:

Rechtbank van het arrondissement Dortmund

Registratienummer:

KRUID 32071

Belastingnummer:

316/5957/7321

BTW-ID nr. :

VAN 316998569

Verantwoordelijk voor journalistieke en redactionele inhoud in de zin van § 18 Abs. 2 MStV

Michael Schneider
Perswoordvoerder
REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
duitsland

Voor algemene vragen kunt u het e-mailadres gebruiken: info@remondis.de.

Houd er rekening mee dat aanvragen alleen kunnen worden ingediend via onze Carrière-pagina kan worden ontvangen. Helaas moeten we onverwerkte applicaties verwijderen die ons op een andere manier bereiken om redenen van gegevensbescherming.

Als u specifieke vragen hebt over het ophalen en/of afleveren van containers op uw locatie, neem dan contact op met de hiervoor ingerichte hotline: 0800/122 32 55. De contactgegevens van uw regionale vestiging zijn te vinden op remondis-standorte.de.

1. Inhoud van de website

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website altijd actueel, correct en volledig is. Het voorkomen van fouten kan echter niet volledig worden uitgesloten. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn over het algemeen uitgesloten, tenzij de fouten opzettelijk of door grove nalatigheid zijn gemaakt.
Alle aanbiedingen zijn onderhevig aan wijzigingen en niet bindend. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.
Deze disclaimer maakt deel uit van onze website. Als afzonderlijke formuleringen of delen van deze tekst niet of niet langer volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van deze verklaring onaangetast.

2. Externe verwijzingen en links

We hebben geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantiëren we ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte of gekoppelde pagina's, zelfs als er een link naar is geplaatst vanaf onze websites. De aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd.

3. Auteursrecht en merkenrecht

Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren.
Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door onszelf zijn gemaakt, berust uitsluitend bij ons als auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

4. Mededeling over het geslacht

Om de teksten leesbaarder te maken, hebben we gekozen voor de mannelijke of vrouwelijke vorm van persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Dit houdt geenszins discriminatie van het andere geslacht in. De inhoud van onze website spreekt zowel vrouwen als mannen aan.

5. Geschillenbeslechtingsprocedure

Er is geen deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.
U hebt toegang tot het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie via de volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr